Uppsatsgalleriet med i en europeisk tävling

Uppsatsgalleriet har utvalts till en europeisk tävling anordnad av European Network of Cultural Centres ENCC. Tävlingen handlar om initiativ som handlar om mångfald och inkludering.

Uppsatsgalleriet tävlar för ENCC:s program Up Grants 2024: Culture for Inclusion is on! med en projektidé som heter “Role Models & Good Examples for Writing Your Thesis on National Minorities”. Idén har skickats in i tävlingen av Sällskapet för sverigefinsk forskning. Projektidén är följande:

Vi vill starta en kampanj för universitets- och högskolestudenter från de nationella minoriteterna i Sverige för att uppmuntra dem att skriva sina akademiska uppsatser om nationella minoritetsfrågor. Vi kommer att skapa ett webbforum där vi kommer att presentera examensarbeten och intervjua deras författare för att visa inspirerande exempel för blivande och framtida studenter. Vårt syfte är att uppmuntra unga människor att studera och producera kunskap om frågor som är relevanta för den nationella minoriteten.

Idén tävlar i kategorin “Identification and removal of barriers for marginalised groups” (“Identifiering och avlägsnande av hinder för marginaliserade grupper”). Vinnaren utses den 19 april 2024 efter en öppen omröstning.

Leave a Comment