Sverigefinskt forskningsnätverk

Sverigefinskt forskningsnätverk (Ruotsinsuomalainen tutkimusverkosto, Sweden-Finnish Research Network) grundades 2022 av Leena Huss och Maarit Jaakkola för att föra samman forskare och forskningens vänner. Vi är ett publiknätverk som vill synliggöra och möjliggöra multi- och interdisciplinär forskning som anknyter till den nationella minoriteten.

Vad gör vi?

Vi följer utveckling av forskning och forskningsinfrastrukturer som berör den nationella minoriteten sverigefinnar. Då relevant forskning genomförs inom olika discipliner och i olika länder – främst i Sverige och Finland – vill vi göra fältet synligt och ta ett samlat grepp på frågorna som diskuteras i forskning. Vi samlar relevanta evenemang och utlysningar i vår Facebookgrupp. Vi producerar även egna evenemang tillsammans med olika samarbetspartner.

Forskningswebbinarier

Vi var initiativtagare till webbinarieserien Sverigefinsk forskning nu – Ruotsinsuomalainen tutkimus nyt som anordnades tillsammans med Sverigefinländarnas arkiv 2022–2023. Serien omfattade totalt 12 webbinarier på finska med inbjudna gäster från Sverige och Finland. Se programmet på finska. Alla webbinarieinspelningar finns på YouTube.

Vem är vi?

Nätverket koordineras av Leena Huss och Maarit Jaakkola:

Leena Huss är emeritaprofessor i finska vid Uppsala universitet.

Maarit Jaakkola är docent i journalistik vid Göteborgs universitet.

Mer om oss

Läs mer om nätverket i medier:

Akademisk forskning om sverigefinskhet profilerar sig (Minoritet.se den 3 juli 2023)

Ruotsinsuomalaisuuden tutkijat löivät voimansa yhteen: “Ettei tutkimus jäisi vain kirjojen väliin” (Sveriges Radio Finska den 19 september 2022)

Ruotsinsuomalaisen tutkimuksen verkosto kokoaa yhteen tutkijoita ja tutkitun tiedon ystäviä (Kieliviesti 1/2022)

Vill du vara med?

Vill du följa oss? Välkommen att skicka en förfrågan till vår Facebookgrupp som du hittar på plattformen vid namnet “Ruotsinsuomalainen tutkimusverkosto”.