Sällskapet för sverigefinsk forskning – Ruotsinsuomalaisen tutkimuksen seura

Sällskapet för sverigefinsk forskning – Ruotsinsuomalaisen tutkimuksen seura är en förening grundad för att stödja och främja forskning och forskningskommunikation som berör den nationella minoriteten sverigefinnar.

Sällskapet för sverigefinsk forskning har som syfte att synliggöra forskning som handlar om Sveriges största nationella minoritet, sverigefinnar. Sådan forskning är multidisciplinär, och i nuläget finns inget forskningscentrum eller lärosäte som skulle ha fokus på den nationella minoriteten. Forskning genomförs i olika discipliner i olika delar av landet. Till exempel Stockholms universitet har ett studieprogram för modersmålslärare i det nationella minoritetsspråket finska, och även andra universitet ger kurser i ämnet finska. Därutöver studeras frågor som berör sverigefinnar till exempel i samhällsvetenskap (sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap) och övriga humaniora (kultur- och språkvetenskaper).

Föreningen grundades i januari 2024 av forskare i tre olika generationer: Leena Huss, emeritaprofessor i finska från Uppsala, Maarit Jaakkola, docent i journalistik vid Göteborgs universitet, och Iines Turunen, biträdande forskare i globala studier vid Göteborgs universitet.

Vi föreläser gärna om sverigefinsk forskning och relaterade frågor – på svenska, finska och engelska. Föreningen tillhandahåller även Sverigefinska forskningsnätverket som är ett gemensamt forum för forskare och forskningens vänner samt förvaltar över denna portal, Forskning och den nationella minoriteten sverigefinnar. Kontakta gärna oss om du behöver en expert, är intresserad av en föreläsning eller workshop eller vill ingå i annan slags samarbete med oss. Du når oss via e-post maarit@natminforskning.se.