Ny förening för sverigefinsk forskning

En ny förening har startats för att främja och förstärka forskning och forskningsrelaterade aktiviteter som berör den nationella minoriteten sverigefinnar. Föreningens syfte är att koordinera Sverigefinska forskningsnätverket och ansöka medel för projekt.

Den 20 januari startades Sällskapet för sverigefinsk forskning – Ruotsinsuomalaisen tutkimuksen seura. Grundarna var Leena Huss, Maarit Jaakkola och Iines Turunen. Leena Huss är emeritaprofessor i finska vid Uppsala universitet, Maarit Jaakkola docent i journalistik vid Göteborgs universitet och Iines Turunen biträdande forskare i globala studier vid Göteborgs universitet.

Sällskapet för sverigefinsk forskning har som syfte att synliggöra forskning som handlar om Sveriges största nationella minoritet, sverigefinnar. Sådan forskning är multi- eller interdisciplinär, och i nuläget finns inget forskningscentrum eller lärosäte som skulle ha fokus på den nationella minoriteten. Forskning genomförs i olika discipliner i olika delar av landet.

– Vi anser att en förening har bättre förutsättningar att skapa permanenta strukturer för att samla forskning som är relevant för oss sverigefinnar än ett informellt nätverk som Sverigefinska forskningsnätverket som vi grundade till ett gemensamt forum i dessa frågor, säger Maarit Jaakkola, som valdes till ordförande för föreningen.

Föreningen ska koordinera och utveckla forskningsnätverket som har sin bas i en Facebookgrupp öppen för alla intresserade. Föreningen tillhandahåller även webbportalen Natminforskning.se.

Leave a Comment