Noora Jäntti Sjöberg: “Det behövs mer barnböcker för sverigefinska läsare”

Språkläraren Noora Jäntti Sjöberg insåg under skrivprocessen av sin uppsats, som handlade om normkritik i finskspråkig barnlitteratur, att det behövs mer litteratur för sverigefinska barn. Därför har hon skrivit ett manus själv – som i nuläget dock finns bara för hennes egna barn.

Noora Jäntti Sjöberg, mamma till tre tvåspråkiga barn, har alltid läst mycket för och med sina barn. Det var därför hon började reflektera kring hur karaktärerna skildras i barnlitteratur.

– Jag har saknat positiva förebilder i böckernas värld. Jag tycker att det behövs mer karaktärer som vågar bryta normer. Böckerna som skildrar sådana modiga karaktärer kan användas för att främja normkritiskt tänkande, berättar hon.

För sin kandidatuppsats hittade hon två intressanta böcker att analysera, i sin egen bokhylla: Prinsessa Pikkiriikin kesä (2020) och Paavali Pattinen, supernolo sankari (2022) av den finska barnlitteraturförfattaren Hannele Lampela.

– Det mest intressanta resultatet för mig var att pojkar fortfarande – i dessa samtida böcker – ofta var överlägsna flickor även om böckerna innehåller många normbrytande karaktärer vad gäller kön och ålder. Det mest uppfriskande var att äldre, kvinnliga karaktärer beskrivs på ett positivt sätt, säger hon.

Studier under pandemin

Noora Jäntti Sjöberg, bosatt i Söderköping, har lärarexamen från Stockholms universitet från 2011 och är även behörig även i italienska men har aldrig arbetat med det. Intresset för det finska språket väcktes när hon fick egna barn som hon pratar sitt eget modersmål med, medan pappan är svenskspråkig.

– Tanken var att läsa 30 högskolepoäng och bli behörig modersmålslärare i finska, men jag tyckte att det var roligt och fortsatte till kandidatkursen under terminen 2022-2023.

“Jag tycker att det behövs mer karaktärer i barnlitteratur som vågar bryta normer.”

På grund av pandemin blev studierna vid Stockholms universitet helt på distans, vilket betydde att hon aldrig besökte campusområdet. Skrivprocessen gick dock smidigt med hjälp av digitala verktyg, menar hon.

– Jag skrev min uppsatstext på Google Docs och handledaren kunde när som helst kommentera det jag skrivit. Vi bokade in regelbundna träffar och jag hade tydliga deadline. Viktigt i början var bara att komma igång på något sätt. För mig var det mycket viktigt att läsa gamla uppsatser för att hitta inspiration och material. Då ville jag endast läsa uppsatser som fått bra betyg, beskriver hon sin strategi.

Idag arbetar Noora som lärare i svenska som andraspråk på Komvux i Norrköping.

– År 2022 fick jag möjlighet att börja jobba som finskalärare på 50 procent, och gjorde det under ett års tid tills Norrköpings kommun fick besparingskrav och jag fick gå tilllbaka till mitt ordinarie jobb på Komvux.

Inte sverigefinne

Uppsatsen fick Jäntti Sjöberg att inse hur få barnböcker det finns som är skrivna till sverigefinska barn.

– De som finns är mest “tråkiga och ålderdomliga”, enligt min 10-åriga dotter, och de böcker som är skrivna i Finland för finska barn är ofta för svåra. Även de böcker som jag analyserat i min uppsats anser jag som för svåra för min målgrupp, säger hon.

– Böcker med lagom språklig nivå skulle inte bara komma till fritidsläsning och läsfrämjande aktiviteter på biblioteket till nytta, utan man skulle behöva sådan litteratur även för språkundervisning i skolan.

Hon menar att sverigefinskheten har blivit viktigare sedan hon fick barn, och ytterligare när hon började studera finska på universitetet – men själva ordet sverigefinne används inte så mycket hemma.

– Jag identifierar mig fortfarande som finne, och mina barn tänker att de är hälften svenskar, hälften finnar, säger hon.

I familjen talas finska dagligen, och böcker inte bara läses utan också lyssnas – men som sagt är utbudet mycket begränsat.

Därför valde Noora Jäntti Sjöberg att skriva en egen bok.

– Vi får se om manuset någon gång kan bli en riktig bok. Det är inte det lättaste att få en bok publicerad. Nu finns boken mest för mina egna barn.

Maarit Jaakkola

Leave a Comment