Nätverket NatMin

NatMin-forskarnätverket är ett nätverk för forskare som är intresserade av studier av nationella minoritetsspråk. Nätverket samlar sedan 2019 forskare inom humaniora, samhällsvetenskap och pedagogiskt arbete med intresse för nationella och andra minoritetsspråk hos individ, skola och samhälle.

Vad gör vi?

NatMin-nätverket koordineras av Högskolan Dalarna. Nätverket träffas en eller två gånger per termin för att byta tankar, erfarenheter, presentera egna forskningsresultat och annan aktuell forskning samt diskutera aktuella utredningar, rapporter och styrdokument.

Mer om oss

För mer information om kommande träffar och verksamheten, kontakta Boglárka Straszer, professor i svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna, bsr@du.se.