Nätverket minoritetsspråk i praktiken

Nätverket Minoritetsspråk i praktiken grundades 2021 med syftet att stärka samarbetet mellan kommuner, regioner,  forskarvärlden, museer, bibliotek och andra som arbetar i samhället för att revitalisera de nationella minoritetsspråken.

Nätverkets målgrupp är alla som på något sätt arbetar praktiskt med att revitalisera och inkludera de nationella minoritetsspråken. Det handlar om samordnare i kommuner, forskare, bibliotek, museum med flera.

Nätverkets fokus är på praktiska lösningar och deltagarnas olika erfarenheter av att inkludera minoritetsspråk i olika verksamheter. Genom att dela med sig av kunskap kan deltagarna inspirera varandra, skapa kontakter och utveckla det viktiga arbetet med att skydda och främja minoritetsspråken.

Vem är vi?

Nätverket drivs av Petra Petersen, Fil. Dr. i pedagogik från Barn-och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet som tillsammans med och Ulla-Maija Pesola, Fil. Dr.i informatik,   informationssamordnare från Skellefteå kommun.

Är du intresserad om att vara med i nätverket kan du kontakta Petra Petersen petra.petersen@buv.su.se.