Expertnätverk

Letar du efter en expert? Forskare som har intresse för att studera nationella minoriteter, sverigefinnar, sverigefinskhet och det finska språket i Sverige har bildat flera nätverk. Här kan du ta del av de nätverk som finns vid svenska universitet och högskolor.

Språkforskarnätverket NatMin

Nätverket NatMin för studier av de nationella minoritetsspråken i Sverige samlar forskare från olika universitet och högskolor i Sverige och Norden. Nätverket koordineras av Boglárka Straszer vid Högskolan Dalarna. Läs mer >>>

Sverigefinskt forskningsnätverk

Sverigefinskt forskningsnätverk är för tvärvetenskapligt utbyte av erfarenheter mellan alla som är intresserade av forskning som anknyter till sverigefinskhet. Nätverket koordineras av Leena Huss och Maarit Jaakkola. Läs mer >>>

Nätverket Nationella minoriteter i praktiken

Nätverket Nationella minoriteter i praktiken samlar forskare och praktiker, inklusive pedagoger, tjänstepersoner och övriga professionella. Nätverket koordineras av Petra Pedersen och Ulla-Maija Pesola. Läs mer >>>

Högskolenätverket NätMin

Högskolenätverket NätMin för samman lärare från universiteten som har uppdrag att förstärka de nationella minoritetsspråken genom att erbjuda lärarutbildning i dessa språk: universiteten i Lund (jiddisch), Stockholm (finska) och Umeå (samiska och meänkieli) samt Södertörns universitet (romani chib). Kontaktperson är Heidi Grönstrand.

Känner du till ett nätverk som skulle kunna presenteras här? Kontakta gärna Maarit Jaakkola, maarit@natminforskning.se!