Lärresursproduktion om, för och av de nationella minoriteterna (LärNatMin)

Projektet Lärresursproduktion om, för och av de nationella minoriteterna (LärNatMin) med fokus på sverigefinnar har som syfte att studera produktion, användning och skapande av lärresurser i Sverige. Projektet genomförs i samarbete mellan Högskolan Dalarna och Göteborgs universitet under 2024 och har fått forskningsinitieringsstöd från Riksbankens Jubileumsfond.

Syfte och mål

Projektet Lärresursproduktion om, för och av de nationella minoriteterna (LärNatMin) handlar om att identifiera, kartlägga och konceptualisera produktion av lärresurser om och för de nationella minoriteterna (NM) i Sverige, med fokus på det nationella minoritetsspråket (NMS) finska. Lärresursproduktion sträcker sig från litteratur utgiven av etablerade bokförlag till kuratering och generering av läromedel av pedagoger, och från egenutgivning till inlärargenererat innehåll (IGI). Forskning om lärresursproduktionens sociologiska strukturer och villkor bidrar till ökad förståelse för de NMS:s och -kulturernas kunskapsekologi. Forskningen bidrar även till läromedelsanalys och didaktisk utveckling samt belyser produktionskontexten som har blivit mindre uppmärksammad både i forskning och undervisningsmetodik. LärNatMin siktar på att initiera teoretisk forskning kring lärresursproduktion genom tre workshopar som fokuserar på (1) produktion, (2) didaktisk användning och (3) IGI. Workshoparna samlar forskare från befintliga tämligen nyetablerade nätverk i Sverige och kommer att hållas med inbjudna föreläsare och medverkande från olika kunskapsfält, inklusive barn och unga med NM-bakgrund. I workshoparna används samskapande metoder för att varsla fram former, teoretiska frågor och praktiska utmaningar för lärresursproduktion på det begränsade området av finska som NMS i kontexterna av formellt, non-formellt och informellt lärande. Som resultat utformas en teoretisk insyn och konseptualisering av lärresursproduktion samt en roadmap för vidare internationell forskning. 

Preliminärt program

Vi anordnar tre workshopar med inbjudna keynottalare och gäster under vårterminen 2024:

Workshop 1: Läromedelsproduktionens sociologiska strukturer
Tid: Den 2 februari 2024 kl 9-17, Stockholm
Plats: Stockholms universitet, Gula villan (Svante Arrhenius väg 33)
Keynotetalare: Universitetslektor Jörgen Mattlar, Uppsala universitet
Övriga talare: Gunnar Stenberg, Skolverket; Kirsi Kohtala-Ghane, Institutet för språk och folkminnen (Isof); Henrik Melin, Språkkraft

Workshop 2: Lärresursdidaktik
Tid: Den 22 mars 2024 kl 9-17, Uppsala
Plats: Uppsala universitet, Engelska parken (Thunbergsvägen 3 L)
Keynotetalare: Professor Nigel Harwood, University of Sheffield
Övriga talare: Maarit Jaakkola, Göteborgs universitet; Anneli Fors Alajääskö & Ulla Kinnunen Nassiri, Umeå kommun

Workshop 3: Inlärargenererat innehåll
Tid: Den 3 maj 2024 kl 9-17, Göteborg
Plats: Jonsereds herrgård, Partille (William Gibsons väg 21, Jonsered)
Keynotetalare: Professor Joke Dewilde, Oslo universitet
Övriga talare: lärresursproducenter från YouTube, Instagram och övriga sociala medier (se internsida för mer information)
Anmäl dig här

Frågeundersökning till finskalärare

Vi genomförde en frågeundersökning bland lärare i grundskolan som undervisar i finska. Undersökningen handlade om lärarnas förhållande till läromedel som produceras i Sverige och Finland. Enkäten var på finska och hölls öppen den 13/2-15/3. Vetenskapliga artiklar som presenterar resultaten kommer att publiceras på svenska och engelska.

Publikationer

Jaakkola, M. (2024). Läroböcker för alla – även inom de små språken. Bloggen MIKologi på Lärtorget vid Göteborgs stad den 10 maj 2024.

Jaakkola, M. (2024). ”Tuotan sen itse, sen punaisen langan”: Suomen kielen oppimateriaalien tuotanto ja käyttö Ruotsissa opettajien kokemina. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 15(3), teemanumero Kestävästi kohti tulevaisuuden kieltenopetusta

Jaakkola, M., & Straszer, B. (Eds.) (2025, forthcoming). “Teaching and learning resources for linguistic minorities in Europe.” A special issue for the Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe. See the CFP, deadline for abstract submissions on 19 August 2024.

Mer information

Praktisk information, material och litteraturtips finns på denna sida (lösenord behövs). Tillgång beviljas endast till deltagarna.

Kontakt

Har du frågor eller behöver mer information, kontakta projektledningen:

Boglárka Straszer, professor svenska som andraspråk, proprefekt, Högskolan Dalarna, bsr@du.se

Maarit Jaakkola, docent i journalistik, biträdande föreståndare vid Nordicom, Göteborgs universitet, maarit.jaakkola@gu.se