Irina Littner: “Det var något nytt och spännande som hände i biblioteksvärlden”

Det var något nytt och spännande som hände i biblioteksvärlden, kände bibliotekarien Irina Littner, författare till den kandidatuppsats som blev vinnare av Sverigefinländarnas delegations första uppsatstävling i april 2024. Hennes uppsats handlar om hur bibliotek kan uppmärksamma de nationella minoriteterna i sin verksamhet.

Enligt Bibliotekslagen ska biblioteksväsendet ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och deras språk. När Finlandsinstitutets bibliotek, ett av Stockholms äldsta bibliotek beläget på Snickarbacken, blev ett resursbibliotek, väcktes Irina Littners intresse.

– Jag har sverigefinsk bakgrund och kände att det var något helt nytt och spännande som hände i biblioteksvärlden när Kungliga biblioteket hade fått regeringsuppdraget att upprätta resursbibliotek för de nationella minoritetsspråken. Det verkade ingen ha hunnit skriva om ännu, berättar Littner.

Littner studerade kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap på Linnéuniversitetet i Växjö, vid Fakulteten för konst och humaniora. Hon studerade på distans halvfart samtidigt som hon arbetade som bibliotekarie på biblioteket i Nynäshamn. Det var dock inte självklart att temat skulle bli sverigefinnar och de nationella minoriteterna.

– Jag påbörjade utbildningen 2010 och skulle ha tagit examen 2014, men fick göra uppehåll på grund av familjeskäl. Jag hade egentligen börjat med ett annat tema, säger hon.

Efter att ha bytt temat kunde hon nå sitt mål att fullfölja sin utbildning: hon skrev uppsats under höstterminen 2022 och tog examen våren 2023. Titeln blev Resursbibliotek och folkbibliotek i samverkan: För att särskilt uppmärksamma den nationella minoriteten sverigefinnar.

Skrivandet tog en hel termin eftersom uppsatskursen var på halvfart.

– Det ligger en hel del arbete bakom uppsatsen, men jag ville verkligen göra ämnet rättvisa, det engagerade mig. I flera månader använde jag en stor del av min fritid till att läsa in mig på ämnet, sålla bland källmaterialet, intervjua bibliotekspersonal och transkribera varje ord, skriva och redigera om och om igen.

Bibliotek och socialt kapital

I sitt arbete använder Irina Littner den amerikanske Robert D. Putnams begrepp socialt kapital för att förstå hur biblioteken fungerar som mötesplatser som behöver bygga tillit och företroende i förhållande till minoriteten.

Under arbetets gång märkte Littner att det var ganska få uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap som handlade om nationella minoriteter, och ännu färre som handlade om just sverigefinnar, trots att de utgör den största minoriteten som finns i hela landet. 

När Irina Littner skrev sin uppsats visste hon inte att det skulle bli en uppsatstävling om sverigefinskhet som hennes arbete skulle passa in i.

– Jag blev naturligtvis väldigt glad och stolt när jag vann priset, och samtidigt överraskad, eftersom jag visste att det var omkring 30 nominerade, så det var en tuff konkurrens. Att min uppsats vann första pris hoppas jag kan leda till att både den sverigefinska minoritetens behov och Finlandsinstitutets biblioteks arbete för att främja den sverigefinska kulturen och det finska språket uppmärksammas mer. 

Littner tror att tävlingen mer allmänt kan motivera fler studenter att skriva ett examensarbete som på något sätt berör den sverigefinska minoriteten, den sverigefinska kulturen eller det finska språket i Sverige.

– Sverigefinnar består nu av flera generationer, vilka står inför olika utmaningar för att bevara sin sverigefinska identitet och sina rättigheter. Det är viktigt att det synliggörs för att veta vad som kan behöva åtgärdas för att uppnå syftet med minoritetslagen.

Maarit Jaakkola


Hör Irina Littner berätta om sin sverigefinska bakgrund. På den sista frågan svarar hon på finska!

Uppsatstävlingen anordnad av Sverigefinländarnas delegation (2023)
Kandidatuppsats om bibliotek vinner uppsatstävlingen (2024)
Uppsatser 2011–2023

Leave a Comment