Uppsatser 2011-2024 i Sverige

På denna sida samlar vi information om uppsatser godkända 2011–2024 i Sverige. För en gemensam lista på studentuppsatserna i Sverige och Finland, se uppsatslistan. Vi uppdaterar listan löpande. Om du ser att ett arbete saknas, kontakta gärna oss.

Foto: Pexels/Pixabay

2024

Master-/magisteruppsatser

Frisk EvelinMeningserbjudanden som exkluderar: En litteraturstudie om Sveriges nationella minoritetsfolk i samhällskunskapens läromedel för årskurs 7-9Jönköpings universitet
Larsson TarjaSuomen yleiskielestä poikkeava ruotsinsuomen sanasto: Kuvaus ruotsinsuomen omasta sanastosta ja siihen liittyvistä asenteistaStockholms universitet
Wikander August“Och jag är hemskt ledsen att säga det, men samers signifikans på världshistorien är tveksam”: En kvalitativ studie om historielärares åsikter angående det nya centrala innehållet om de nationella minoriteternaUmeå universitet

2023

Kandidatuppsatser

Ahl AmaliaMellan assimilering och minoritetsstatus: Retorisk identifikation i sverigefinsk aktivismUppsala universitet
Björkqvist JosefinSkogsfinnen som studieobjekt: En kulturarvskritisk studie av Gottlunds och Segerstedts bidrag till skapandet av det skogsfinska kulturarvetKarlstads universitet
Ekman SarahSkogsfinnarna i arkiven: En undersökning om spåren av skogsfinnarna i de digitaliserade arkivenSödertörns högskola
Helén UlrikaTredjespråksinlärning och användning av metakognitiva strategier: En studie ur student- och pedagogperspektiv om påverkan från finska till svenska vid talproduktion och användning av metakognitiva strategier i sammanhangetUmeå universitet
Henriksson JohnOkända soldater på vita duken: En jämförelse av tre finska filmatiseringar av Väinö Linnas Okänd soldatLunds universitet
Jäntti Sjöberg NooraNormikriittisiä henkilöhahmoja 2020-luvun lastenkirjoissa: Prinsessa Pikkiriikin kesä ja Paavali Pattinen supernolo supersankari osana normikriittistä ja sukupuolitietoista kirjallisuuskasvatustaStockholms universitet
Sofia KrohnsMaahanmuuttokysymykset Tämä ei ole lasten maa -romaanista kirjoitetuissa blogiteksteissä: Reseptiotutkimus Eija Hetekivi Olssonin romaanista Ingenbarnsland/Tämä ei ole lasten maa (inte tillgänglig online)Stockholms universitet
Laakko FannyFrån halvfinne till hel sverigefinne: En etnologisk studie av identitetsskapandeUppsala universitet
Lindve Katarina SerafiaDet strategiska valet mellan latent och manifest språkväxling i Ann-Helén Laestadius verk: En jämförande analys av flerspråkiga inslag från de finsk-ugriska minoritetsspråken i två romanerLinnéuniversitetet
Littner IrinaResursbibliotek och folkbibliotek i samverkan: För att särskilt uppmärksamma den nationella minoriteten sverigefinnarLinnéuniversitetet
Lueb SannaFunktionaalisuus suomen kielen oppikirjoissa Suomessa ja RuotsissaUmeå universitet
Lööf Malin”Inget ljus men snäll”: Finska krigsbarn på barnhemmet i Stråtenbo 1942-1943Högskolan Dalarna
Nieminen NeaSä oot värsta playern: En analys av flerspråkiga praktiker och translanguaging i SVT-serien BrusStockholms universitet
Nilsson EmmaNationella minoriteters språk och kulturer i mediediskurser: bidrag eller hinder för en likvärdig förskola? En kritisk diskursanalysLinnéuniversitetet
Näslund Eveliina”Jag kommer aldrig bli svensk”: En fenomenologisk studie om finländares upplevelser om integration till Sverige från 2000-talets början och framåtUppsala universitet
Palola ElinaNäkymätön myrsky: Ekokriittinen luenta Mikko Pelttarin ja Jenna Kunnaksen lastenkirjasta (inte tillgänglig online)Stockholms universitet
Saaristo Sternegård AnneOnko Greta kiltti ja…: Henkilönnimet ja puhuttelu etäisyyden ja valtasuhteiden kuvaajana Susanna Alakosken romaanissa Lontoon tyttö Stockholms universitet
Salmi AlexandraAtt sätta guldkant i vardagen för demenssjuka: En studie om strategier för tvåspråkig och transkulturell omsorgGöteborgs universitet
Svensson TimMinoritetsrättigheter i en lokal kontext: Sverigefinnars upplevelser av hur deras minoritetsrättigheter tillgodoses i Örebro kommun (inte tillgänglig online)Mittuniversitetet
Törmä EvaOmkramad av det finska språket: En kvalitativ studie om minoritetsprofilerade förskolors arbete med barns språkutveckling inom det nationella minoritetsspråket finskaLuleå tekniska universitet

Master-/magisteruppsatser

Backwall Linnéa“As long as there are Sweden Finns then there should be a need”: A qualitative study of Finnish revitalisation initiated by the Sweden Finnish youth organisationUppsala universitet
Cederqvist SofiaNationella minoriteter; erkända men relativt okända: En studie av SO-lärares relation till de nationella minoriteterna i undervisningenLuleå tekniska universitet
Hentilä EssiVisuella tecken på finska och svenska i en tvåspråkig skolas lingvistiska landskap Luleå tekniska universitet
Riit’aho AnniMinoritetsfällan – Identitetsskapande journalistik med bristfälliga resurser: En kvalitativ intervjustudie om hur processerna i Sveriges Radio Finskas redaktion påverkade rapporteringen av Riksdagsvalet 2022Stockholms universitet

2022

Kandidatuppsatser

Alatalo Evelina, Wallo MathildaAtt synliggöra språk genom visuella redskap: En kvalitativ studie om flerspråkighet i förskolans fysiska miljöLuleå tekniska universitet
Arffman LovisaDet är olyckligt att man fäster sig så vid en annans barn: Argumentation rörande de finska krigsbarnens kvarvarande i Sverige efter andra världskriget, 1945–1948Uppsala universitet
Carlheim-Gyllenskiöld, FilippaFolkets Hus – ett hus för återhämtningKungliga tekniska högskolan (KTH)
Garvén UllaFörskolans modersmålsstöd utan finska pedagoger: Från ett föräldraperspektiv (inte tillgänglig online)Uppsala universitet
Harju MariaNormikriittisyyttä kuvin ja sanoin lasten kuvakirjassa: Aino Havukaisen ja Sami Toivosen teos Tatu ja Patu – Kovaa menoa kiskoilla normeja laajentavana oppimateriaalina äidinkielen opetuksessa Stockholms universitet
Honkala MikkoPerinteisiä satuja vastakarvaan lukemassa: Normikriittiset satukuvakirjat osana sukupuolisensitiivistä kirjallisuuskasvatusta ruotsalaisessa ala-asteen koulussaStockholms universitet
Kujanpää EllenDen finska erfarenheten värker: En studie om hur samhälleliga faktorer påverkar sverigefinnars relation till sin etniska identitetMalmö universitet
Niva VilleMänskliga kvarlevor, återlämning och försoning: En sociologisk studie om upprättelseLuleå tekniska universitet
Rönnquist PatricMeningen med modern minoritetspolicy: En inblick i modern svensk minoritets- och minoritetsspråkspolicy – problemskapande, aktörer, och policyskapares syn på de svenska minoriteternaUmeå universitet
Windahl Cecilia, Ängtoft AmandaDen tysta kommunikationen: Flerspråkighet och minoritetsspråk i förskolans visuella miljöLuleå tekniska universitet
Öberg Linda”Man måste ju börja någonstans”: En fallstudie av Upplands Väsby biblioteks arbete med de nationella minoriteternaSödertörns högskola

Master-/magisteruppsatser

Waara JoelAtt läsa och faktiskt förstå: En mixed method-studie om elevprestationer i läsförståelse utifrån faktorerna modersmål och könLuleå tekniska universitet

Doktorsavhandlingar

Vuorsola Lasse“Speak your own language”: On tensions regarding Finnish in SwedenStockholms universitet

2021

Kandidatuppsatser

Abrahamsson Helena, Maijanen TommiDet är det här blandspråket som finns i kommunen, att man blandar en mening på finska och en på svenska eller till och med blandar ord från båda språken i samma mening: En kvalitativ studie om förskolans utmaningar i en flerspråkig gränskommun Luleå tekniska universitet
Engver-Jensen JoachimEn liten gärning med stor betydelse: En jämförande innehållsanalys av finskspråkiga allmännyttiga texter om covid-19 i Sverige och Finland Uppsala universitet
Feysal HudaAtt bli räddad som krigsbarn: Minnen och upplevelser av finska krigsbarn i Sverige 1939–1945Örebro universitet
Hedbom Rydaeus ChristopherNärhet och identitet: Den finska migrationens plats i den svenska gymnasieundervisningen (inte tillgänglig online)Örebro universitet
Karlsson AlexanderMitt liv har varit Olofströmskt: En undersökning kring finska arbetsmigranters val att permanent bosätta sig i bruksbyn OlofströmLinnéuniversitetet
Karppinen Ilona, Al Naema Ayat”Som kvinna är det svårare att få foten mellan dörren” – Utrikesfödda kvinnors vägar tillarbetsmarknaden i Sverige: Påverkan av sociala nätverkMalmö universitet
Lenander JonatanBerättelserna om den stora barnförflyttningen: En narrativ analys av de finska krigsbarnens plats i den svenska historiekulturenLunds universitet
Pehrsson AmandaSverigefinländare och Finska föreningen i Hallstahammar 1954-1984: En kvalitativ studieÖrebro universitet
Sonbolro RanaMål och medel i tvåspråkigförskoleverksamhet: En kvalitativ studie om pedagogers arbete för att främja det finska och svenska språket samt kulturenUppsala universitet

Master-/magisteruppsatser

Halonen DanielTaipuuko suomalainen oppikirja ruotsinsuomalaiseen äidinkielenopetukseen? Sisällönanalyysi oppikirjasta ruotsalaisen peruskoulun äidinkielen kurssisuunnitelmaa vasten tarkasteltunaStockholms universitet
Immonen PauliinaKonstruktioner av det nationella: En utställningsanalys av Finsk bild på Liljevalchs konsthall 1977–1978Södertörns högskola
Jakobsson FannyLärares förhållningssätt till flerspråkighet i Tornedalen: En kvantitativ studie från ett lärarperspektivLuleå tekniska universitet
Järvinen Sivi”Ajatelkaa se ensimmäinen aamu kun tietää että hela veckan är framför oss ja mennä syömään frukostia”: Kodväxlingens grammatik i en svenskfinsk familjGöteborgs universitet
Lindkvist Blanca, Mäki SailaEtt fonologiskt bedömningsmaterial för finskspråkiga förskolebarn: Vilka ord kan ingå?Linköpings universitet

2020

Kandidatuppsatser

Altinisk Mathias, Nicolausson JoelGrammatiska svårigheter hos andraspråksinlärare med finska som modersmål Stockholms universitet
Engstrøm Granheim, FredrickPilso, Kåtlamp og andre kuriositeter: Skogfinske stedsnavn på Stavnäs finnskogUppsala universitet
Gustafsson SimonGestaltningar av det finska, gestaltningar av det svenska: En kritisk diskursanalys av hur status förknippad med finskhet och svenskhet gestaltas i Susanna Alakoskis Svinalängorna och Kjell Westös Vådan av att vara Skrake Högskolan Dalarna
Ihala LinneaEn analys av tre uttalssegment i sverigesvenska hos sex finska andraspråkstalareUppsala universitet
Hallberg MarkusFinska krigsbarn: Studie om hur mottagningen av finska krigsbarn organiserades under andra världskrigetKarlstads universitet
Holmberg HanneleSuomen äidinkielentuki esikoululuokassa verkkosivujen valossa: Kuntien viranomaisviestintä vivahteikastaStockholms universitet
Lehti Olivia, Kyeswa AnnetteModersmål är inte enbart ett hemspråk: Föräldrars syn på modersmålsstöd i förskolanMalmö universitet
Lundmark Åström JenniferFinska krigsbarn i NorrbottenLuleå tekniska universitet
Nyström Satu, Svensson JessicaFinland, mitt faderland, Sverige, mitt hemland: En kvalitativ studie om äldre sverigefinnar och deras upplevelse av att åldras i Sverige som nationell minoritetMälardalens högskola
Rosberg OlofUppbrott, rotlöshet och språk: En studie av finska krigsbarns upplevelser av mötet med SverigeÖrebro universitet
Savolainen Essi, Törmä AnnaPedagogers reflektioner om barnlitteratur som verktyg för språkstimulering: En jämförelsestudie mellan en svensk enspråkig förskola och tvåspråkiga förskolor med finsk profilUppsala universitet

Master-/magisteruppsatser

Bokma AnneFinskspråkig själavård i Svenska kyrkan: Kartläggning av behovet och tillgängligheten av själavård på finska i Svenska kyrkanUmeå universitet
Huuhka Johanna, Kreku LinaSynliga eller osynliga? En kvalitativ textanalys om hur Sveriges nationella minoritetsgrupper framställs i läroböcker för SO-ämnenaUppsala universitet
Kivilompolo JennaNär jag pratar finska så brukar jag säga något svenskt ord: En studie i Tornedalen om språkanvändning hos elever i årskurs 3 med fokus på finska och svenskaLuleå tekniska universitet

2019

Kandidatuppsatser

Parikka Altenstedt JohannaEuroparådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och effektiva rättsmedelLunds universitet
Sjöman AlfonsEtt ämne utan en skola: En kvalitativ studie av implementeringen i ämnet Modersmål- Finska som nationellt minoritetsspråkUppsala universitet
Stenberg EnglaDe små språken i det lilla språkets skola: En studie om hur minoritetsspråken framställs i läroböcker för svenska 2Malmö universitet
Österberg JennyBarnens situation under finska vinterkriget: En intervju- och litteraturstudie med FN:s Konvention om barnets rättigheter som tolkningsredskapEnskilda högskolan

Master-/magisteruppsatser

Jonsson KajsaSveriges nationella minoriteter – föremål för tystnadens kultur? En kritisk kvalitativ innehållsanalys av styrdokument för lärarutbildning och grundskolaGöteborgs universitet
Uljas Tuuli”Mä oon niinko… ruotsinsuomalainen” ”Jag är liksom… sverigefinsk”: Om sverigefinska barns identitetssarbeteUppsala universitet
Östberg EevaFolkbiblioteket som minoritetspolitisk arena: Bibliotek Uppsalas arbete med att skydda och främja det nationella minoritetsspråket finskaUppsala universitet

Doktorsavhandlingar

Skaremyr EllinorSpråkliga gemenskaper och minoritetsspråkiga barn i svensk förskolaKarlstads universitet

2018

Kandidatuppsatser

Entoft ElinHur stor plats får de officiella minoriteterna och minoritetsspråken i skolböcker nu och då? En läromedelsanalys i ämnena svenska som andraspråk och svenskaUppsala universitet
Gellert MariaEn annorlunda svensk kvinna: En kvalitativ studie om sverigefinska 1970-talskvinnors socialisation och sociala identitet i det svenska samhälletLinnéuniversitetet
Hakopuro JaninaSvecismer i sverigefinskan: En kvantitativ undersökning om ett urval av svenska ord som används i finska språket i SverigeUmeå universitet
Kohtala-Ghane KirsiSuomen yleiskielen mukainen äänteiden hallinta ruotsinsuomalaisilla oppilailla: Pitkät ja lyhyet vokaalit ja konsonantit sekä diftongitStockholms universitet
Larsson SusannaFlerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan: En fenomenografisk studie om förskolepedagogers strategier för modersmålsutvecklingLuleå tekniska universitet
Lindegård JohanKodväxling i finsk förskola i Sverige: En kvalitativ studie om språkutveckling i finskaUmeå universitet

Master-/magisteruppsatser

Beckman StellanVit men inte svensk: Andra generationens sverigefinnar i den svenska vithetens marginalSödertörns högskola
Boehen SaanaNarratives on ageing in the neighbouring country: An oral history study of first-generation Swedish FinnsGöteborgs universitet
Stenman SebastianNationella minoriteter och det kommunala ansvaret: En fallstudie om Uddevalla kommun och den sverigefinska minoritetenGöteborgs universitet

Doktorsavhandlingar

Spjut LinaAtt (ut)bilda ett folk: Nationell och etnisk gemenskap i Sveriges och Finlands svenskspråkiga läroböcker för folk- och grundskola åren 1866-2016Örebro universitet

2017

Kandidatuppsatser

Cowley MariaNationella minoriteter inom ramen för samhällskunskap – utifrån ett läroplansteoretiskt perspektivMalmö högskola
Inkala MaijaNär jag var liten identifierade jag mig alltid med Lilla My…: Femininitetsideal bland första och andra generationens sverigefinska kvinnorSödertörns högskola
Löfgren HelenaSkildringar av Sveriges nationella minoriteter: En kvalitativ textanalys av gymnasiehistorieböcker enligt Gy11Uppsala universitet
Murberg DanielManlighet i krigets fält: En studie av manlighet inom officerskåren under finska kriget 1808–1809Försvarshögskolan
Palokangas TimoSverigefinska millenials: En autoetnografisk studie om etnisk identitetUppsala universitet
Raatikainen RitaSverigefinska skolor och finska modersmålsklasser: En studie av språk och kultur på skolornas webbsidorUppsala universitet
Suomi EmiliaTyöpaikkailmoituksen retoriikka ruotsinsuomalaisissa työpaikkailmoituksissaStockholms universitet

Master-/magisteruppsatser

Bednarek NadiaFinskt förvaltningsområde som nyckeln till ett framgångsrikt arbete med sverigefinska ungdomarLinköpings universitet
Niskanen Anoo“Joskus rajaton rikkoo rajan – Ibland bryter den gränslösa gränsen”: Religiös identitet hos första, andra och tredje generationens sverigefinländareHögskolan i Gävle

Doktorsavhandlingar

Blomqvist Carl OliverFlerspråkighet eller språkförbistring? Finska segment i svenska medeltidsbrev 1350–1526Uppsala universitet

2016

Kandidatuppsatser

Borg KristianBlåvitt begär: Postkoloniala läsningar av finskhet, klass och genus i svensk filmHögskolan i Gävle
García TeresaDe finska krigsbarnen: En berättelse om flyktingbarnens resa och svenskarnas eviga engagemangStockholms universitet
Hagström Laura MariaSpråkets betydelse for identiten: En kvalitativ studie om av förhållandet mellan språkkunskaper och identiteten hos sverigefinska eller finlandssvenska barnUppsala universitet
Järvinen SiviProcessbarhetsteorin: En studie om finskspråkiga elevers användning av personliga och reflexiva pronomen i possessivform samt placering av negation i bisats Linnéuniversitetet
Karén JonasJonas Karén kandidatuppsats Konstfack 2016Konstfack
Kyander AliceRätten till inflytande: En studie av sverigefinska minoritetsrepresentanter och deras syn på sitt deltagande i kommunala samrådUppsala universitet
Lövgren MikaelPehr Kalm och skogsfinnarna reser västerut: Två ontologier möter AmerikaLunds universitet
Nilsson VictorI finskans tjänst: En kvalitativ studie av förvaltningsområdet för finskaUppsala universitet
Niska SofiaKodväxling i grannspråksundervisning: Mitä sen on fel nummer? Shh…Högskolan Dalarna
Shanberg HannahSång i förskolan: Att stödja språkutvecklingen för barn med andra modersmål genom sångUppsala universitet
Rajala TellervoSusanna Alakosken teoksen Köyhän lokakuu – Päiväkirja vastaanotto SuomessaStockholms universitet
Westborg SiriDet brinner på andra sidan älven: Reaktioner i media på den nordfinska evakueringen 1944Uppsala universitet

Doktorsavhandlingar

Gynne AnnaliinaLanguaging and Social Positioning in Multilingual School Practices: Studies of Sweden Finnish Middle School YearsMälardalens högskola
Vuorenpää SariLitteracitet genom interaktionSödertörns högskola

2015

Kandidatuppsatser

Boukachabia Sebastian, Pirfält TimAlltså, vi har läst mer om hur det varit för indianerna än hur det varit för samerna: Hur resonerar sju högstadielärare om Sveriges officiella minoriteter och minoritetsspråk i sin undervisning?Högskolan i Jönköping
Eklund HeidiBetydelsen av tidigt modersmålsstöd för flerspråkiga barn Uppsala universitet
Forslund ElinDe svenska nationella minoriteternas förekomst i läroböcker: En analys av läroböcker i svenska, samhällskunskap och historia för årskurs 4-6Uppsala universitet

Master-/magisteruppsatser

Elmelid CorneliaInterkulturalitet i frågan om minoriteter? En läromedelsanalys i historia för åk 7-9Uppsala universitet
Petrycer Josefina, Levén JesperLearning from Finnish food culture: Using food culture as a way to investigate Finnishness and translating it into architectureKungliga tekniska högskolan (KTH)
Pietilä MarikaSverigefinnar – en bortglömd minoritetStockholms universitet
Övermark KyllikkiAkoella ja susilla on mualima pilattu: Naisen arvostus Suomen kansan sananparsikirjassaUppsala universitet

Licentiatsavhandlingar

Kuoppa HarrietVarumärket för meänkieli – användningen av h i efterstavelsen i skriftUmeå universitet

Doktorsavhandlingar

Lundström UlfBebyggelsenamnen i Bureå, Burträsks och Lövångers socknar i Skellefteå kommun jämte studier av huvudleder och nybyggesnamnUmeå universitet

2014

Kandidatuppsatser

Bergholm HannaMinne och livsmönster: Skogsfinsk identitet i tre undersökta bosättningar från tidigmodern tidLunds universitet
Johansson AndreaOrganisationen kring finska krigsbarn: En lokalstudie om organisationen av finska krigsbarn i Halmstad och Knästorp åren 1939-1944Högskolan i Halmstad
Lotffi Shadan, Venezia MariaJag är inte bara den där zigenarkvinnan som kommer in med min stora kjol! En kvalitativ studie om diskriminering av finskromska kvinnorSödertörns högskola
Mäkilä Anna”Svenska är inte min favorit ämne”: En undersökning om finska gymnasieelevers attityder till och kontakt med svenskan samt hur dessa attityder och kontakter påverkar det skriftliga inlärarspråketGöteborgs universitet

Master-/magisteruppsatser

Hammar ThereseDet goda hemmet och det ideala barnet: Svenska fosterhem för finska barn i Sverige genom Hjälpkommittén för Finlands barn i Uppsala län 1941-1949Uppsala universitet
Lindner IlseRosa Liksomin Hytti nro 6 -romaanin vastaanotto Suomessa ja RuotsissaStockholms universitet
Skogberg GerdStark, stolt och finsk: En studie om finska kvinnors liv i SverigeHögskolan i Väst

Licentiatsavhandlingar

Spjut LinaDen envise bonden och Nordens fransmän: svensk och finsk etnicitet samt nationell historieskrivning i svenska och finlandssvenska läroböcker 1866-1939Stockholms universitet

Doktorsavhandlingar

Muhonen AnuError error lataa patteri: From language alternation to global multilingual repertoires in Finnish youth radio programs in Finland and SwedenStockholms universitet

2013

Kandidatuppsatser

Bergman Jessica, Önnberg CeciliaKänslan av att aldrig passa in: En kvalitativ studie om unga finska romers erfarenheter av att tillhöra en minoritetsgrupp Södertörns högskola
Ekman MagnusAtt hantera förutfattade meningar: En kvalitativ studie om finska romers identitetsskapandeÖrebro universitet
Al Haddad Zahra, Turkia Jessie”Att ha möjligheten till att tala sitt modersmål är grunden för att uppehålla sin identitet som finländare”: En studie om språkets betydelse för äldre med finsk modersmålMittuniversitetet
Lindner Ilse…mää piän lippis päässä vaan: Ruotsinsuomen objektisijan valinnasta Stockholms universitet
Mäkilä Anna”Svenska är inte min favorit ämne”: En undersökning om finska gymnasieelevers attityder till och kontakt med svenskan samt hur dessa attityder och kontakter påverkar det skriftliga inlärarspråketGöteborgs universitet
Salomaa PauliinaTvärspråkliga synonymer hos finsk-svenska barnHögskolan i Gävle

Master-/magisteruppsatser

Pyykkönen KristaMany memories, many stories: Participatory music project for elderly people with dementia – music pedagogical applications for elderly careKungliga musikhögskolan

2012

Kandidatuppsatser

Ferdinandsson Emma, Bennetoft SofiaEn främmande och okänd framtid: Ett finskt krigsbarns livsberättelseKarlstads universitet
Filhm Karin, Ljungqvist JonnaAtt möta fördomar: En kvalitativ studie om några finska och utomnordiska romers upplevelser på bostads- och arbetsmarknadenStockholms universitet
Kennerberg MariaÄldre finska krigsbarns behov av stöd i ålderdomen: En kvalitativ intervjustudieErsta Sköndal högskola
Suup Marja-LeenaGymnasieelevers syn på vidare studier i Finland: Studie vid en gymnasieskola i TornedalenUmeå universitet
Svenler RiittaDen finska identitetens ambivalens mellan den finska och svenska kulturen i Hallonbåtsflyktingen av Miika Nousiainen och i Svinalängorna av Susanna AlakoskiLinnéuniversitetet

Master-/magisteruppsatser

Ahokas PiaFörskollärares tankar om tvåspråkighet: En studie om likheter och skillnader från två samhällen med olika språk villkorUmeå universitet
Bärnlund Fors NinaFinsk sisu i svenskundervisningen: Om litteratururval, kulturell identitet och subjektiv relevans utifrån tre finskättade elevers upplevelserLinnéuniversitetet
Fagerholm SonjaLivsviktig läsning: En fallstudie av ett biblioterapeutiskt projekt på ett finskt äldreboende i Stockholms länUppsala universitet
Gunnare SannaPå mitt modersmål: En kvalitativ studie av biblioteksanvändare med samiska, finska och meänkieli som modersmålUppsala universitet

2011

Kandidatuppsatser

Edblad Isak, Johansson CharlottaPublic service och tvåspråkigheten: En studie av tablåutvecklingen i Finlands Svenska Television (FST) 1986-2011Södertörns högskola
Iggstrand LisaNationella minoriteter och skolanGöteborgs universitet
Murtadha NoorHemspråksundervisning – exkludering eller inkludering? En kvalitativ studie om Eskilstuna skolstyrelsedebatt kring sverigefinnarnas krav på finskundervisning under 1980-taletÖrebro universitet
Okko LeenaLukiolaisten puhutusta kielestä Ruotsin TornionlaaksossaUmeå universitet

Master-/magisteruppsatser

Boberg PerFinska immigranter i Katrineholm: Politiska hegemoniers och sociala relationers betydelse för immigranters politiska integration och aktörskap i ett svenskt lokalsamhälle 1944-1991 Linnéuniversitetet

Doktorsavhandlingar

Tahvilzadeh, NazemRepresentativ byråkrati: En studie om ledande kommunala minoritetsadministratörers företrädarskapGöteborgs universitet

Uppdaterad 2024-04-18 av Maarit Jaakkola