Uppsatsgalleri

Välkommen till uppsatsgalleriet! Denna samling innehåller uppsatser på kandidat-, master-/magister- och doktorandnivå som handlar om den nationella minoriteten sverigefinnar och det finska språket i Sverige. Vi har som ambition att presentera aktuella examensarbeten som tar fram ny kunskap om den nationella minoriteten och det nationella minoritetsspråket.

I uppsatsgalleriet hittar du information om studentuppsatser på temat den nationella minoriteten sverigefinnar och det finska språket i Sverige. Det handlar om kandidatuppsatser, magister- och masteruppsatser samt doktorsavhandlingar som blivit godkända vid akademiska lärosäten i Sverige och Finland under perioden 2011-2024. I Sverige finns 18 universitet och 17 högskolor, i Finland 13 universitet och 22 yrkeshögskolor (som likställs med högskolor i Sverige).

Vi har som ambition att inkludera uppsatser som explicit nämner begreppen sverigefinnar eller finska. Sådana uppsatser kan upptäckas i vetenskapliga publikationsdatabaser med systematiska litteratursökningar. Vi är medvetna om att det därutöver finns uppsatser som kan vara relevanta för den nationella minoriteten sverigefinnar, som till exempel uppsatserna som handlar om flerspråkighet i allmänhet. I uppsatsgalleriet ingår dock endast uppsatserna där sverigefinnar, det finska språket eller den sverigefinska kulturen förekommer. Det kan handla bland annat om intervjumaterial med sverigefinnar, analyser av sverigefinsk litteratur eller den offentliga sektorns arbete med de nationella minoriteterna med särskilt fokus på sverigefinnar.

Uppsatserna har tagits fram av Sverigefinska forskningsnätverket i samarbete med Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska vid Stockholms universitet. Databasundersökningarna har genomförts av Maarit Jaakkola från Sverigefinska forskningsnätverket (för Sverige och Finland 2011-2023) och Tuuli Savela från Stockholms universitet (för Sverige 2011-2023). Från och med 2024 uppdateras uppgifterna av Maarit Jaakkola.

Vi planerar att uppdatera uppsatslistorna löpande och genomföra en systematisk databassökning varje år. Under våren 2024 ingår litteratursökningar från perioden 2011-2024. För mer information om metoden, se metodbeskrivning.

Har du frågor eller funderingar? Saknas din uppsats i galleriet? Har du skrivit en uppsats som ingår i galleriet och vill bli intervjuad? Arbetar du på en statlig myndighet och vill du att vi kommer och presenterar initiativet? Hör gärna av dig till Maarit Jaakkola, maarit@natminforskning.se.