Emma Nilsson: “Under vår tre års studietid nämndes nationella minoriteter inte en enda gång”

Ingången till Emma Nilssons ämnesval till sin uppsats blev en diskussion med en forskare vid hennes institution. Under uppsatsskrivandet blev hon överraskad över kunskapsbristen kring de nationella minoriteterna. Insikten kommer hon ta med sig till sitt första jobb på en förskola inom det finska förvaltningsområdet. Emma Nilsson, 33, skrev sin kandidatuppsats om mediediskurser om nationella … Read more

Noora Jäntti Sjöberg: “Det behövs mer barnböcker för sverigefinska läsare”

Språkläraren Noora Jäntti Sjöberg insåg under skrivprocessen av sin uppsats, som handlade om normkritik i finskspråkig barnlitteratur, att det behövs mer litteratur för sverigefinska barn. Därför har hon skrivit ett manus själv – som i nuläget dock finns bara för hennes egna barn. Noora Jäntti Sjöberg, mamma till tre tvåspråkiga barn, har alltid läst mycket … Read more

Ulrika Helén: “Dra nytta av de språk du kan, även om det känns udda och smalt”

Ulrika Helén skrev sin uppsats om tredjespråksinlärning sittandes på ett lärcentrum vid universitetet i Umeå. Där hittade hon ett socialt sammanhang. En kopp kaffe då och då och att få byta några ord med andra studerande var en stor hjälp. Ulrika Heléns uppsats har en lång titel: Tredjespråksinlärning och användning av metakognitiva strategier: En studie … Read more

Irina Littner: “Det var något nytt och spännande som hände i biblioteksvärlden”

Det var något nytt och spännande som hände i biblioteksvärlden, kände bibliotekarien Irina Littner, författare till den kandidatuppsats som blev vinnare av Sverigefinländarnas delegations första uppsatstävling i april 2024. Hennes uppsats handlar om hur bibliotek kan uppmärksamma de nationella minoriteterna i sin verksamhet. Enligt Bibliotekslagen ska biblioteksväsendet ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och … Read more