Bakgrund

Portalen Forskning & den nationella minoriteten sverigefinnar grundades 2023 för att samla kunskap om forskning och akademiska aktiviteter som berör sverigefinnar. Med ett uppsatsgalleri samt informationssidor om nätverk och projekt siktar vi på att skapa en ny resurs för att hitta forskning med relevans för sverigefinnar och sverigefinskhet.

Denna webbplats har som syfte att samla kunskapsresurser som underlätta att hitta forskningsbaserade fakta om den nationella minoriteten sverigefinnar. Webbplatsen tillhandahåller ett uppsatsgalleri som samlar och presenterar aktuella studentuppsatser godkända vid svenska universitet och högskolor. Webbplatsen samlar även länkar till webbplatser där man kan hitta information om nationella forskar- och forskningsnätverk samt forsknings- och utvecklingsprojekt med relevans för den nationella minoriteten sverigefinnar.

Nationell minoritet

Sverigefinnar är en nationell minoritet i Sverige, tillsammans med tornedalingar, samer, romer och judar. Sverigefinnar är därmed en inhemsk minoritet som funnits länge i Sverige. Det uppskattas att det finns ungefär 700 000 individer med finländsk bakgrund i Sverige, varav ungefär 250 000 talar finska, men i sverigefinnar ingår även skogsfinnar. Som alla nationella minoriteter har individer som identifierar sig som sverigefinnar särskilda rättigheter att använda finska och utöva sin sverigefinska kultur i Sverige. Idag ingår 66 kommuner i det finska förvaltningsområdet som har som uppdrag att främja och stödja sverigefinska invånarnas språk och kultur.

För att sverigefinnarna ska ha goda förutsättningar att bevara sin identitet behöver man fakta och analys kring sverigefinskhet och det finska språket i Sverige. Evidensbaserad kunskap behövs även för att faktabaserade beslut ska fattas och realitetsförankrad minoritetspolitik bedrivas. I Sverige finns i nuläget inget forskningsinstitut eller -centrum som skulle fokusera på multidisciplinär forskning som berör den nationella minoriteten sverigefinnar. Denna webbplats har som syfte att göra det lättare att hitta forskare och experter med relevant kunskapsprofil.

Synlighet för forskning

Webbplatsen skapades 2023 av det sverigefinska forskningsnätverket under ledning av docent Maarit Jaakkola, som tillsammans med emeritaprofessor Leena Huss grundade nätverket i januari 2022 för att föra samman forskare, studenter och intressenter. Inom nätverket uppstod idén att skapa mer synlighet för forskning som berör sverigefinnar, sverigefinskhet och finska språket i Sverige. Vår förhoppning är att webbplatsen ska vara ett skyltfönster för forskning och bedrivas i samarbete med olika sverigefinska aktörer.

I januari 2024 tog den nystartade föreningen Sällskapet för sverigefinsk forskning (Ruotsinsuomalaisen tutkimuksen seura) över driften av webbplatsen. Föreningen grundades av tre generationer sverigefinska forskare – Leena Huss, Maarit Jaakkola och Iines Turunen – den 26 januari 2024.

Det finns flera aktörer i Sverige som arbetar för att främja forskning, till exempel universitet – särskilt Stockholms universitet, Uppsala universitet och Umeå universitet som erbjuder kurser på och i finska – Institutet för språk och folkminnen (Isof) och dess nationella språkcentrum för finska, Kulturrådet som finansierar nationell minoritetskultur samt Sverigefinländarnas arkiv. Dessa aktörer närmar sig den nationella minoriteten sverigefinnar och det finska språket från olika perspektiv, men ingen av dem har ett övergripande mål eller ansvar för att presentera forskning som ett multidisciplinärt fält. Därför kan en resurs som samlar forskningsansatser från olika discipliner och synliggör forskningsinfrastrukter inom akademin oavsett disciplin bidra till att forskning som genomförs i Sverige och utlandet blir bättre sökbar och användbar.

Kontakt

I vår ambition att synliggöra forskning som berör den nationella minoriteten sverigefinnar har vi inga anspråk på att vara heltäckande utan hänvisar till webbsidor som erbjuder mer information. Vi tar inte ansvar för och kan inte påverka innehållet som finns på webbsidorna som vi hänvisar till.

Vill du komma i kontakt med oss? Saknas det något, eller har du förslag på hur vi skulle kunna utveckla innehållet vidare? Kontakta gärna Maarit Jaakkola, maarit@natminforskning.se.