Emma Nilsson: “Under vår tre års studietid nämndes nationella minoriteter inte en enda gång”

Ingången till Emma Nilssons ämnesval till sin uppsats blev en diskussion med en forskare vid hennes institution. Under uppsatsskrivandet blev hon överraskad över kunskapsbristen kring de nationella minoriteterna. Insikten kommer hon ta med sig till sitt första jobb på en förskola inom det finska förvaltningsområdet. Emma Nilsson, 33, skrev sin kandidatuppsats om mediediskurser om nationella … Read more

Noora Jäntti Sjöberg: “Det behövs mer barnböcker för sverigefinska läsare”

Språkläraren Noora Jäntti Sjöberg insåg under skrivprocessen av sin uppsats, som handlade om normkritik i finskspråkig barnlitteratur, att det behövs mer litteratur för sverigefinska barn. Därför har hon skrivit ett manus själv – som i nuläget dock finns bara för hennes egna barn. Noora Jäntti Sjöberg, mamma till tre tvåspråkiga barn, har alltid läst mycket … Read more

Ulrika Helén: “Dra nytta av de språk du kan, även om det känns udda och smalt”

Ulrika Helén skrev sin uppsats om tredjespråksinlärning sittandes på ett lärcentrum vid universitetet i Umeå. Där hittade hon ett socialt sammanhang. En kopp kaffe då och då och att få byta några ord med andra studerande var en stor hjälp. Ulrika Heléns uppsats har en lång titel: Tredjespråksinlärning och användning av metakognitiva strategier: En studie … Read more

Nu finns en idékatalog för uppsatser

En idékatalog samlar temaförslag kring sverigefinskhet för studenter som letar efter frågor att skriva sitt examensarbete om. Vem som helst kan föreslå teman. Har du också ibland funderat på att det vore bra om någon hade forskat på ett visst tema när det handlar om sverigefinnar, sverigefinsk kultur eller det finska språket i Sverige? Nu … Read more

Irina Littner: “Det var något nytt och spännande som hände i biblioteksvärlden”

Det var något nytt och spännande som hände i biblioteksvärlden, kände bibliotekarien Irina Littner, författare till den kandidatuppsats som blev vinnare av Sverigefinländarnas delegations första uppsatstävling i april 2024. Hennes uppsats handlar om hur bibliotek kan uppmärksamma de nationella minoriteterna i sin verksamhet. Enligt Bibliotekslagen ska biblioteksväsendet ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och … Read more

Kandidatuppsats om bibliotek vinner uppsatstävlingen

Vinnare av uppsatstävlingen för högskolestudenter som arrangerades av Sverigefinländarnas delegation blev Irina Littner med sitt kandidatarbete Resursbibliotek och folkbibliotek i samverkan: För att särskilt uppmärksamma den nationella minoriteten sverigefinnar (2023, Linnéuniversitetet, programmet för biblioteks- och informationsvetenskap). Vinnaren offentliggjordes vid delegationens plenum i Stockholm den 27 april. Littner tilldelas ett pris på 10 000 kronor. Hedersomnämnanden … Read more

Uppsatsgalleriet med i en europeisk tävling

Uppsatsgalleriet har utvalts till en europeisk tävling anordnad av European Network of Cultural Centres ENCC. Tävlingen handlar om initiativ som handlar om mångfald och inkludering. Uppsatsgalleriet tävlar för ENCC:s program Up Grants 2024: Culture for Inclusion is on! med en projektidé som heter “Role Models & Good Examples for Writing Your Thesis on National Minorities”. … Read more

Ny förening för sverigefinsk forskning

En ny förening har startats för att främja och förstärka forskning och forskningsrelaterade aktiviteter som berör den nationella minoriteten sverigefinnar. Föreningens syfte är att koordinera Sverigefinska forskningsnätverket och ansöka medel för projekt. Den 20 januari startades Sällskapet för sverigefinsk forskning – Ruotsinsuomalaisen tutkimuksen seura. Grundarna var Leena Huss, Maarit Jaakkola och Iines Turunen. Leena Huss … Read more