Uppsatsgalleri

Läs om nya uppsatser på kandidats- och magister/masternivå samt bekanta dig med doktorsavhandlingar som publicerats i Sverige och Finland. >>>

Expertnätverk

Letar du efter experter? Här presenterar vi forskar- och forskningsnätverk som samlar sakkunniga kring sverigefinskhet vid svenska universitet och högskolor. >>>

Projekt

På denna sida presenterar vi pågående forsknings- och utvecklingsprojekt som har den nationella minoriteten sverigefinnar i fokus. >>>